Seznam pracovníků

Ing. Jakub Mareš

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236903
Mobil:
Pracoviště: Centrum instrumentálních technik
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0356755
Odborné zaměření
Syntéza nanostrukturovaných destiček TiO2 a jejich využití pro rozklad organických polutantů; Příprava a zkoumání efektu iontového bombardování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti ternárních MAX nanolaminátů