Kamil Lang jmenován ředitelem na další období

Ing. Kamil Lang, CSc., DSc. byl slavnostně jmenován předsedkyní Akademie věd AV ČR, v. v. i. do funkce ředitele Ústavu anorganické chemie na další funkční období. Za celý ústav srdečně blahopřejeme a přejeme do další práce mnoho sil a energie.

 

 

Ing. Kamil Lang, CSc., DSc. vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT Praha. Jako postdoktorand působil ve Španělsku na University of Barcelona a v USA na Cornell University a University of California Santa Cruz. V roce 1997 nastoupil na Ústav anorganické chemie, kde v současné době zahajuje v roli ředitele ústavu své druhé funkční období. Dále je členem rady ústavu a vedoucím Oddělení materiálové chemie. Svůj výzkum zaměřil zejména na oblast fotofyziky a fotochemie, studium klastrů přechodných kovů, porézní a vrstevnaté materiály nebo na reaktivní formy kyslíku. Je autorem více než 160 publikací a řešitelem či spoluřešitelem řady významných vědeckých grantů.

Sdílet článek:Share:
Kategorie Aktuality.