Jiří Henych obdržel Prémii Otto Wichterleho

Jiří Henych z Oddělení materiálové chemie obdržel Prémii Otto Wichterleho, kterou uděluje Akademie věd České republiky mimořádným vědeckým osobnostem, které významným způsobem přispívají k rozvoji příslušné vědní disciplíny. Slavnostní předání diplomu proběhlo 23.6. 2020 ve vile Lanna. Gratulujeme.

Jiří Henych se věnuje výzkumu nanostrukturních oxidů a jejich použití v environmentálních aplikacích, zejména k degradaci toxických látek, jako jsou organofosforečné bojové chemické látky a pesticidy.

Zabývá se i ultrazvukovou přípravou nízkodimenzionálních systémů, např. grafenu, jeho anorganických analogů a nanodiamantů. Vlastnosti nových nanokompozitních materiálů na bázi grafenu a nanodiamantů zkoumal například i během šestiměsíční výzkumné stáže na Univerzitě v Uppsale.

Kromě toho se Jiří Henych, který působí i jako pedagog (přednáší o chemii životního prostředí), účastnil řešení projektů zaměřených na ochranu proti chemickým, biologickým a radiologickým hrozbám. Mimo jiné se podílel na prestižním grantu zaměřeném na vývoj dekontaminačního prostředku Counterfog.

V současné době je Jiří Henych spoluřešitelem grantu GA ČR, který se soustředí na nové aplikace nanostrukturního oxidu ceričitého.

Sdílet článek:Share:
Kategorie Aktuality.