Jan Šubrt získal ocenění emeritní pracovník AV ČR

Za své dlouholeté vědecké zásluhy získal Jan Šubrt z Ústavu anorganické chemie AV ČR ocenění emeritní pracovník Akademie věd ČR. Ocenění podepsané předsedkyní AV ČR Evou Zažímalovou převzal u příležitosti svého životního jubilea z rukou ředitele ústavu Kamila Langa. Za celý ústav Vám, pane Šubrte, srdečně blahopřejeme, děkujeme za dlouholetou spolupráci a přejeme ještě řadu společných let na pracovišti.

 

Jan Šubrt převzal ocenění z rukou ředitele ÚACH AV ČR Kamila Langa.

Poblahopřát Janu Šubrtovi přišli kolegové, spolupracovníci, kamarádi i příbuzní. Atmosféra na pracovišti i mimo něj byla vždy velmi milá a příjemná.

Jan Šubrt nastoupil do Ústavu anorganické chemie AV ČR již v roce 1972. Od roku 1990 vedl oddělení Chemie pevné fáze a následně od roku 2010 nově vzniklé Centrum instrumentálních technik. Svou kariéru zasvětil zejména výzkumu rozmanitých forem oxidu titaničitého. Jeho specializací a koníčkem se stala skenovací elektronová mikroskopie s EDS detekcí (na fotografii u stroje). Jan Šubrt je autorem více než 115 publikací na Web of Science. Byl řešitelem mnoha významných grantů a školitelem řady magisterských i doktorských prací. Práci na Ústavu anorganické chemie zasvětil celý svůj profesní život. Během své dlouholeté kariéry se mu zde podařilo vybudovat oddělení s excelentním přístrojovým vybavením a vysokou kvalitou výzkumu.

Sdílet článek:Share:
Kategorie Aktuality.