Jan Hynek získal Prémii Otto Wichterleho

Jan Hynek z ÚACH AV ČR získal od Akademie věd ČR prestižní ocenění pro mladé a velmi úspěšné vědce - Prémii Otto Wichterleho. Moc gratulujeme, Honzo, a přejeme, ať Tě tvé nadšení pro vědu neopouští! Kolegové z ÚACH.

Jan Hynek převzal ocenění z rukou paní předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové. (Foto Jana Plavec)

Ocenění pro Jana Hynka. (Foto Jana Plavec)

Všichni ocenění mladí vědci za rok 2023. (Foto Jana Plavec)

Jan Hynek (nar. 1990) se specializuje na výzkum porézních koordinačních polymerů – materiálů s velkým povrchem a laditelnou velikostí a chemickou povahou pórů, které by v budoucnu mohly nalézt uplatnění např. pro skladování vodíku, jako součásti palivových článků nebo při odstraňování chemických nečistot z odpadních vod. Během doktorského studia se podílel na přípravě prvních známých porézních koordinačních polymerů s unikátní strukturou, které se oproti dosud používaným materiálům vyznačují vyšší chemickou stabilitou. Dále se mu podařilo připravit porézní polymery na bázi porfyrinů, které při ozáření viditelným světlem účinně zamezovaly růstu biofilmů bakterií P. aeruginosa a E. faecalis. Tématice porfyrinů se věnoval i během dvouletého postdoktorandského pobytu v Japonsku. V současné době ve výzkumu porézních koordinačních polymerů pokračuje a zaměřuje se zejména na jejich protonovou vodivost. Protonově vodivé materiály jsou důležitou součástí membrán ve vodíkových palivových článcích, které jsou jedním z možných zdrojů čisté energie. (Foto Jana Plavec)

Sdílet článek:Share:
Kategorie Aktuality, Ocenění.