Článek našich kolegů z Oddělení syntéz v Nature Communications

Naši kolegové Josef Holub a Drahomír Hnyk z Oddělení syntéz ve spolupráci s vědci z Univerzity Pardubice, Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. a z Auburn University (Alabama, USA) publikovali článek v prestižním časopise Nature Communications., který se opírá o přípravu a strukturní charakterizaci prvních karboranových kationtů pomocí reakcí desetivrcholových closo systémů s N-heterocyklickými karbeny s následným okyselením chlorovodíkem popř. reakcí s chloridem fosforitým. Geometrická uspořádání těchto kationtů spočívají jednak v otevřeném skeletu s nido požadavkem na elektronovou konfiguraci, a jednak v uzavřeném skeletu s closo elektronovým uspořádáním.

Vypočtený elektrostatický potenciál jednoho z experimentálně ověřených kationtů s closo elektronovým uspořádáním

Získané iontové sloučeniny jsou velmi stálé na vzduchu a rozpustné ve vodě, čímž se zásadně liší od doposud neutrálních či záporně nabitých boranů či heteroboranů, které jsou často velice citlivé až pyroforické. Tyto principiálně nové materiály mohou významně přispět tam, kde je přechod do okolního prostředí pro kationty daleko snadnější, jako např. v případě rozvíjející se protonové borové záchytové terapie (PBCT), kde je vyžadována přítomnost sloučenin boru (resp. zvýšené koncentrace isotopu 11B) v rakovinových buňkách, homogenní katalýze nebo optoelektronických aplikacích.

Vazebné poměry kationtu s nido elektronovým uspořádáním

Celý článek si můžete přečíst zde.

Sdílet článek:Share:
Kategorie Aktuality.