307. Rozhovory v rámci Krystalografické společnosti jsou za námi

„Krystalografie v jaderném údolí – od materiálů pro jadernou bezpečnost po kulturní dědictví“ – to bylo téma již 307. Rozhovorů v rámci Krystalografické společnosti, které hostil areál výzkumných ústavů v Řeži u Prahy. Na setkání byly představeny výsledky programů Strategie AV21 Město jako laboratoř změny: Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život" a Průlomové technologie budoucnosti.

„Pozornost byla věnována především analýze radioaktivních materiálů nebo předmětů kulturního dědictví, která se kvůli charakteru zkoumaných materiálů vymyká běžným analytickým standardům a postupům,“ říká jedna z hlavních organizátorek akce Dr. Silvie Švarcová z Akademické laboratoře materiálového výzkumu malířských děl (ALMA) Ústavu anorganické chemie (ÚACH) AV ČR.

Na setkání vystoupila řada odborníků z jednotlivých pracovišť výzkumného areálu (program níže).

Po konferenční části následovaly exkurze na odborná pracoviště, kterými byli např. laboratoř rentgenové práškové (mikro)difrakce, laboratoře urychlovače TANDETRON, laboratoře neutronové fyziky CANAM u výzkumného reaktoru LVR-15, exkurze na horké komory, laboratoře Centra vysoce citlivých analytických přístrojů apod.

Akce se konala v úterý 26. 9. 2023, organizátory byli Ústav anorganické chemie AV ČR, Ústav jaderné fyziky AV ČR, Centrum výzkumu Řež a ÚJV Řež, a. s. a účastnilo se kolem 70 návštěvníků.

Program celé akce naleznete zde: https://www.xray.cz/xray/csca/r307.htm

Další pěkné fotky si můžete prohlédnout na webových stránkách Krystalografické společnosti: https://www.xray.cz/xray/csca/foto/r307/

Děkujeme všem účastníkům za příjemnou atmosféru!

 

 

Úvodní slovo (Silvie Švarcová, ALMA - ÚACH)

Návštěvnost akce byla vysoká

Přednáška "Research Infrastructure for development, testing and characterization of materials for the energy industry" (Patricie Halodová, CVŘ)

Přednáška "Activities of Research Centre Rez in nuclear forensics" (Jan Lorinčík, CVŘ)

Exkurze na odborná pracoviště (ALMA - ÚACH AV ČR)

Sdílet článek:Share:
Kategorie Aktuality.