Seznam pracovníků

Suzan El Anwar, Ph.D.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236938
Mobil:
Pracoviště: Oddělení syntéz
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0350190
Odborné zaměření
Post-doc v syntetické chemii; chemie klastrových borátových aniontů a podobných polyhedrálních látek, které obsahujíí heteroatomy, jako jsou karborany a metallakarborany, funkcionalizace těchto klastrů různými organickými skupinami