Vítejte na stránkách ÚACh!

 
 

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Zabýváme se základním i aplikovaným výzkumem v anorganické chemii a oborů na pomezí anorganické chemie s materiálovými vědami a dalšími obory. Kromě vědeckovýzkumné práce je Ústav zapojen do školení studentů a studentek pregraduálního i doktorského studia a vedení jejich diplomových a disertačních prací a také do výuky na řadě vysokých škol.

Adresa:
Husinec-Řež č.p. 1001
250 68 Řež
Česká republika
 
Telefon:
sekretariát ředitele: +420 / 220 940 158
ústředna: +420 / 266 172 000
Fax: +420 / 220 941 502
E-mail: sekretar@iic.cas.cz
Datová schránka: xpbncig
Webové stránky: http://www.iic.cas.cz
IČO         61388980
DIČ         CZ61388980

Provozní doba: pondělí až pátek, 9.00 - 13.00 hod.

Dokumenty v digitální podobě

ÚACH AV ČR, v.v.i. nepřijímá doručené digitální dokumenty se škodlivým kódem (projevem tzv. škodlivého kódu je stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný a může příjemci přivodit škodu). Takový dokument bude zničen a považuje se za nedoručený. Pokud bude zjištěn odesílatel, bude mu odesláno oznámení.

Dokumenty v analogové podobě

ÚACH AV ČR, v.v.i. dále nezpracovává  doručené poškozené analogové dokumenty. Při zjištění odesílatele pošle oznámení na jeho adresu.

 

 
 
 
 
 
Novinky
17.09.2014 

Michael Londesborough z ÚACH dostal Cenu předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro r. 2014

 
22.08.2014 

ÚACH získal tříletý česko-švédský projekt NATO na dekontaminaci bojových látek.

více

 
20.08.2014 

Zveme na Den otevřených dveří 7.-8. listopadu 2014

více

 
23.06.2014 

Ústav získal významný projekt TAČR.

více

 
21.06.2014 

V rámci projektu pre-seed byl instalován nový vysokorozlišovací řádkovací elektronový mikroskop (HRSEM) FEI Nova NanoSEM 450.

více

 
21.10.2013 

ÚACH se bude účastnit projektu COUNTERFOG v rámci FP7 Evropské unie

více

 
31.07.2013 

ÚACH získal prestižní projekt podpory pre-seed aktivit, financovaný ze strukturálních fondů EU v rámci OP VaVpI MŠMT.

více

 
01.03.2013 

Byl zahájen EU projekt SACSESS

více

 
29.12.2012 

Spuštění těchto webových stránek

 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance