Vítejte na stránkách ÚACh!

 
 

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Zabýváme se základním i aplikovaným výzkumem v anorganické chemii a oborů na pomezí anorganické chemie s materiálovými vědami a dalšími obory. Kromě vědeckovýzkumné práce je Ústav zapojen do školení studentů a studentek pregraduálního i doktorského studia a vedení jejich diplomových a disertačních prací a také do výuky na řadě vysokých škol.

Adresa:
Husinec-Řež č.p. 1001
250 68 Řež
Česká republika
 
Telefon:
sekretariát ředitele: +420 / 220 940 158
ústředna: +420 / 266 172 000
Fax: +420 / 220 941 502
E-mail: sekretar@iic.cas.cz
Datová schránka: xpbncig
Webové stránky: http://www.iic.cas.cz
IČO         61388980
DIČ         CZ61388980

Provozní doba: pondělí až pátek, 9.00 - 13.00 hod.

Dokumenty v digitální podobě

ÚACH AV ČR, v.v.i. nepřijímá doručené digitální dokumenty se škodlivým kódem (projevem tzv. škodlivého kódu je stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný a může příjemci přivodit škodu). Takový dokument bude zničen a považuje se za nedoručený. Pokud bude zjištěn odesílatel, bude mu odesláno oznámení.

Dokumenty v analogové podobě

ÚACH AV ČR, v.v.i. dále nezpracovává  doručené poškozené analogové dokumenty. Při zjištění odesílatele pošle oznámení na jeho adresu.

 

 
 
 
 
 
Novinky
08.06.2015 

Vypisujeme veřejnou zakázku na rekonstrukci zateplení fasády a střechy obj. 353/2

více

 
25.05.2015 

Zveřejňujeme výsledky veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem "Organizační zajištění mezinárodní konference Solid State Chemistry 2016". Dle hodnoticích kritérií nejlépe obstála firma CONCREA, s.r.o. a byla vybrána pro zabezpečení organizace konference. Všechny zúčastněné firmy budou o výsledku informovány písemně.

 
13.01.2015 

M. Londesborough a spoluatoři publikovali v prestižním časopise Nature Communications článek Borane Laser

 
17.09.2014 

Michael Londesborough z ÚACH dostal Cenu předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro r. 2014

 
22.08.2014 

ÚACH získal tříletý česko-švédský projekt NATO na dekontaminaci bojových látek.

více

 
21.10.2013 

ÚACH se bude účastnit projektu COUNTERFOG v rámci FP7 Evropské unie

více

 
31.07.2013 

ÚACH získal prestižní projekt podpory pre-seed aktivit, financovaný ze strukturálních fondů EU v rámci OP VaVpI MŠMT.

více

 
01.03.2013 

Byl zahájen EU projekt SACSESS

více

 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance