Vítejte na stránkách ÚACh!

 
 

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Zabýváme se základním i aplikovaným výzkumem v anorganické chemii a oborů na pomezí anorganické chemie s materiálovými vědami a dalšími obory. Kromě vědeckovýzkumné práce je Ústav zapojen do školení studentů a studentek pregraduálního i doktorského studia a vedení jejich diplomových a disertačních prací a také do výuky na řadě vysokých škol.

Adresa:
Husinec-Řež č.p. 1001
250 68 Řež
Česká republika
 
Telefon:
ústředna: +420 / 266 172 000
sekretariát ředitele: +420 / 220 940 158
Fax: +420 / 220 941 502
E-mail: sekretar@iic.cas.cz
Datová schránka: xpbncig
Webové stránky: http://www.iic.cas.cz
IČO         61388980
DIČ         CZ61388980

Provozní doba: pondělí až pátek, 9.00 - 13.00 hod.

Dokumenty v digitální podobě

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány prostřednictvím e-mailu, datové schránky a osobně na médiu pro přenášení elektronických dokumentů (CD, DVD, USB). Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v předepsaných datových formátech (pdf, txt, rtf, doc, xls, docx a xlsx). ÚACH AV ČR, v.v.i. nepřijímá doručené digitální dokumenty se škodlivým kódem (projevem tzv. škodlivého kódu je stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný a může příjemci přivodit škodu). Takový dokument bude zničen a považuje se za nedoručený. Pokud bude zjištěn odesílatel, bude mu odesláno oznámení.

Dokumenty v analogové podobě

Dokumenty v analogové podobě jsou přejímány prostřednictvím centrální podatelny. ÚACH AV ČR, v.v.i. dále nezpracovává  doručené poškozené analogové dokumenty. Při zjištění odesílatele pošle oznámení na jeho adresu.

 

 
 
 
 
 
Novinky
20.04.2016 

Druhá výzva k podávání projektů komercionalizačních projektů v rámci COMNID: lhůte 15.10.2016

více

 
24.03.2016 

Výběrové řízení - TA/GC-MS

více

 
19.02.2016 

COMNID - nový projekt TAČR (TG02010049)

více

 
12.02.2016 

V nakladatelství Springer vyšla kniha "Boron The Fifth Element", jejímž jedním z editorů je D. Hnyk za ÚACH. http://www.springer.com/gp/book/9783319222813

 
12.02.2016 

Mezinárodní konference Solid State Chemistry 2016 se bude konat 18. - 23. září 2016 v Praze.

více

 
07.01.2016 

Ukončení projektu preseed

více

 
29.11.2015 

Výzva na podporu komercionalizačních aktivit. Interní projekty lze podávat v lednu až březnu 2016.

více

 
13.01.2015 

M. Londesborough a spoluatoři publikovali v prestižním časopise Nature Communications článek Borane Laser

 
17.09.2014 

Michael Londesborough z ÚACH dostal Cenu předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro r. 2014

 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance