UACH > Homepage-en > Research > Projects

Projects

Title:
Number:VP6
Project leader:Mgr. David Hradil, Ph.D.
Department:Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)
Role_ustavu:spolupříjemce
Funding provider:AV ČR
Co-worker:
Project leader-external:
Co-worker (external):
Project start:2020
Project end:2021
Recipient:
Subrecipient:
Description: