Článek skupiny ALMA na titulní straně Dalton Transactions a ve výběru HOT articles!

Vědecký článek “Uncovering lead formate crystallization in oil-based paintings” skupiny ALMA, který vznikl ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., byl zařazen mezi “HOT articles” v časopise Dalton Transactions a je po dobu šesti týdnů volně přístupný na stránkách časopisu. Tento článek se také objevuje na titulní straně časopisu.    
Číst zprávu

Seminar Wednesday February 12: Experimental insight into organometallic and inorganic materials: Comprehensive XRPD, ssNMR AND DFT study

  The seminar will take place at conference room of UACH on Wednesday, February 12 at 1:30 p.m.   Experimental insight into organometallic and inorganic materials: Comprehensive XRPD, ssNMR AND DFT study Libor Kobera  (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.) Organometallic and inorganic systems are widely used in chemical industry for ion exchange, sorption, catalysis, […]
Read more

Seminář ve středu 12.2.: Experimental insight into organometallic and inorganic materials: Comprehensive XRPD, ssNMR AND DFT study

  Ve středu 12. února 2020 v 13:30 hodin se v zasedací místnosti ÚACH na budově F3 bude konat seminář.   Experimental insight into organometallic and inorganic materials: Comprehensive XRPD, ssNMR AND DFT study Libor Kobera  (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.) Organometallic and inorganic systems are widely used in chemical industry for ion exchange, […]
Číst zprávu

Bohumil Štíbr passed away on January 7th, 2020.

  To the memory of Professor Bohumil Štíbr Bohumil Štíbr, everywhere known as Bob, was one of the founders of the unique Czech school of boron chemistry, established in the former Czechoslovakia at the beginning of the 1960‘s. He does not need too much introduction, being known to every borane chemist in the world and […]
Read more

Dne 7.1.2020 zemřel Bohumil Štíbr ve věku nedožitých 80 let.

  Takový byl Bohumil Štíbr Bohumil Štíbr, všude známý jako Bob, byl jedním ze zakladatelů unikátní české školy borové chemie, která vznikla v šedesátých letech minulého století. Nepotřebuje příliš dlouhého představování, neboť je známý každému borovému chemikovi na světě a je vnímán českými anorganickými chemiky jako jeden z nejznámějších. Dr. Bohumil Štíbr se narodil 17. […]
Číst zprávu

Sponzorský dar pro Spolek přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež

  ÚACH věnoval 8000,- Kč jako sponzorský dar Spolku přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež. Tyto finanční prostředky jsou používány na finanční zabezpečení kroužku pro školní děti – Věda pro každého. Kroužek se koná každý čtvrtek ve školní jídelně a přihlásit se mohou všechny děti se zájmem o pokusy, exkurze a poznání. Kroužek vedou zkušení vědci […]
Číst zprávu

Dny otevřených dveří

  V dnech 15. a 16.11. proběhly v rámci Týdne vědy a techniky dny otevřených dveří. Skupiny návštěvníků organizované Ústavem jaderného výzkumu navštívily tento rok laboratoř skupiny ALMA (Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl). Návštěvníci se dozvěděli zajímavé informace o tom, jaké přírodní materiály používali malíři ke své tvorbě, k čemu je užitečné zkoumat složení […]
Číst zprávu

Seminar Tuesday November 26: SELECTIVE ION-BINDING PROPERTIES OF RHODAMINETRANSITION METAL BICHROMOPHORIC HYBRIDS AND NOVEL RHODAMINE DERIVATIVES

  The seminar will take place at conference room of UACH on Tuesday, November 26 at 1 p.m. Speaker: Keith Man-Chung Wong  (Department of Chemistry, South University of Science and Technology of China Shenzhen, China) SELECTIVE ION-BINDING PROPERTIES OF RHODAMINETRANSITION METAL BICHROMOPHORIC HYBRIDS AND NOVEL RHODAMINE DERIVATIVES In this seminar, some bichromophoric sensory assemblies, from the […]
Read more

Seminář v úterý 26.11. : Selective Ion-Binding Properties of Rhodamine-Transition Metal Bichromophoric Hybrids and Novel Rhodamine Derivatives

  V úterý 26. listopadu 2019 v 13:00 hodin se v zasedací místnosti ÚACH na budově F3 bude konat seminář. Keith Man-Chung Wong  (Department of Chemistry, South University of Science and Technology of China Shenzhen, China) SELECTIVE ION-BINDING PROPERTIES OF RHODAMINETRANSITION METAL BICHROMOPHORIC HYBRIDS AND NOVEL RHODAMINE DERIVATIVES In this seminar, some bichromophoric sensory assemblies, […]
Číst zprávu