Michael Londesborough guest on the show Home Alone

Our colleague, Michael Londesborough, was a guest on the program Sama doma on Tuesday, May 19th, 2020. Michael Londesborough introduced borane chemistry and its history, talked about his relationship to the molecules he prepares, and demonstrated several experiments related to the development of rocket fuel. Link.  
Read more

Michael Londesborough hostem v pořadu Sama doma

Náš kolega Michael Londesborough byl v úterý 19.5.2020 hostem v pořadu Sama doma. Michael Londesborough představil  boranovou  chemii a její historii, mluvil o svém vztahu k molekulám, které připravuje, a předvedl několik pokusů souvisejících s vývojem raketového paliva. Záznam pořadu můžete vidět zde.
Číst zprávu