UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Strategie AV 21 - Přírodní hrozby
číslo:VP4
řešitel:
Pracoviště:Laboratoř environmentální geochemické analýzy
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:AV ČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2021
Příjemce:ÚSMH
Spolupříjemce:
Popis: