UACH > VÝZKUM > Geochemická analýza sedimentů > Geochemie sedimentů – zobecnění poznatků z případových studií

Geochemie sedimentů – zobecnění poznatků z případových studií

Kontaktní osoba: Tomáš Matys Grygar

Naše laboratoř pomáhala kolegům z oblastí paleoekologie a sedimentologie interpretovat chemické složení sedimentárních profilů z různých prostředí minulosti. Zjistili jsme, že k objektivnímu vysvětlení složení sedimentů je třeba použít know how z oborů, které tito kolegové neznají, protože patří do domén geochemie a mineralogie. V poslední době se také ukazuje, že kompoziční data, tj. chemické složení sedimentů, vyžadují zcela nové přístupy ke statistickému zpracování. Pokrok v oblasti geochemie sedimentů dnes nelze dosáhnout bez znalostí o řízení rozdělení prvků podle velikostí částic jejich nosičů, zohlednění charakteru zdrojových hornin, jejich chování při zvětrávání, transportu po povrchu země a o post-depozičních procesech. To jsou oblasti, kde může náš chemický pohled přispívat k rozvoji geověd.

 

 

Publikace

Matys Grygar, T., Mach, K., Martinez, M. (2019). Checklist for the use of potassium concentrations in siliciclastic sediments as paleoenvironmental archives. Sedimentary Geology, in print.

Matys Grygar, T., Popelka, J. (2016). Revisiting geochemical methods of distinguishing natural concentrations and pollution by risk elements in fluvial sediments. Journal of Geochemical Exploration, 170, 39-57.