Detail projektu

Název Nanomateriál na bázi TiO2 pro záchyt iontů těžkých kovů
Příjemce ÚACH
Řešitel na ÚACH Motlochová Monika
Číslo TJ01000154
Poskytovatel TAČR
Doba řešení 2018-2019
Role ÚACH příjemce
Číslo oddělení 800
Název oddělení Centrum instrumentálních technik
zpět
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance