Detail projektu

Název Biomateriály obsahující oktaedrické molybdenové klastry jako radiosensitizátory singletového kyslíku
Příjemce ÚACH
Řešitel na ÚACH Lang Kamil
Číslo 18-05076S
Poskytovatel GAČR
Doba řešení 2018-2020
Role ÚACH příjemce
Číslo oddělení 500
Název oddělení Odd. materiálové chemie
zpět
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance