Detail projektu

Název Klastry hydridů boru pro lasery: Pochopení chemických a strukturálních faktorů, které určují fotofyziku anti-B18H22 a jejích derivátů
Příjemce ÚACH
Řešitel na ÚACH Londesborough Michael
Číslo 18-20286S
Poskytovatel GAČR
Doba řešení 2018-2020
Role ÚACH příjemce
Číslo oddělení 400
Název oddělení Odd. syntéz
zpět
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance