Detail projektu

Název COMNID: Podpora transferu výsledků aplikovaného výzkumu do nových technologií a služeb
Příjemce UJEP
Řešitel na ÚACH Štengl Václav
Číslo TG02010049
Poskytovatel TAČR
Doba řešení 2016-2019
Role ÚACH spolupříjemce
Číslo oddělení 500
Název oddělení Odd. materiálové chemie
zpět
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance