Detail projektu

Název Boranové klastry pro nanostrukturovaná rozhraní materiálů v elektronických aplikací
Příjemce Katchem
Řešitel na ÚACH Baše Tomáš
Číslo TH02020628
Poskytovatel TAČR
Doba řešení 2017-2019
Role ÚACH spolupříjemce
Číslo oddělení 400
Název oddělení Odd. syntéz
zpět
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance