Detail projektu

Název Nová rodina helicenů založená na kondenzovaných silacyclopentadienech
Příjemce ÚACH
Řešitel na ÚACH Tok Oleg
Číslo 17-22253S
Poskytovatel GAČR
Doba řešení 2017-2019
Role ÚACH příjemce
Číslo oddělení 400
Název oddělení Odd. syntéz
zpět
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance