Detail projektu

Název Vzájemně zesílené interakce mezi anorganickými a organickými systémy: krystalové uspořádaní exo-substituovaných heteroboranů a jejich aduktů
Příjemce ÚACH
Řešitel na ÚACH Hnyk Drahomír
Číslo 17-08045S
Poskytovatel GAČR
Doba řešení 2017-2019
Role ÚACH příjemce
Číslo oddělení 400
Název oddělení Odd. syntéz
zpět
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance