Detail projektu

Název Fotoaktivní polymerní materiály s nanostrukturovanými povrchy pro biomedicínské aplikace
Příjemce PřF UK
Řešitel na ÚACH Kirakci Kaplan
Číslo 16-15020S
Poskytovatel GAČR
Doba řešení 2016-2018
Role ÚACH spolupříjemce
Číslo oddělení 500
Název oddělení Odd. materiálové chemie
zpět
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance