Detail projektu

Název Desetivrcholové dikarbaboranové molekulární útvary vytvořené alkylací
Příjemce ÚACH
Řešitel na ÚACH Štíbr Bohumil
Číslo 16-01618S
Poskytovatel GAČR
Doba řešení 2016-2018
Role ÚACH příjemce
Číslo oddělení 400
Název oddělení Odd. syntéz
zpět
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance