Detail projektu

Název Technologie klastrových boratových aniontů pro nové materiály a aplikace v medicíně a elektrotechnice
Příjemce Katchem
Řešitel na ÚACH Grüner Bohumír
Číslo TH01020844
Poskytovatel TAČR
Doba řešení 2015-2017
Role ÚACH spolupříjemce
Číslo oddělení 400
Název oddělení Odd. syntéz
zpět
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance