Seznam pracovníků

Ing. Zuzana Němečková

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236918
Mobil:
Pracoviště: Oddělení materiálové chemie
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:
Seznam publikací:
Odborné zaměření

Zabývám se měřením vzorků pomocí mikroskopických technik, hlavně pomocí transmisní elektronové mikroskopie, ale i skenovací elektronové mikroskopie. Měření jsou zaměřena především na anorganické materiály a přípravu vzorků pro měření transmisní technologií. Dále se zabývám zpracováním naměřených výsledků, vyhodnocením difrakčních záznamů distribucí velikostí nanočástic aj.