Materiálová chemie na ÚACH

 
 

Tým V. Štengla

Tým je součástí Oddělení chemie pevných látek. V rámci pracoviště spolupracuje s Analytickou laboratoří. Tým se začal tvořit na konci 90. let. V současnosti pracuje v laboratořích Pilotního centra ÚACH. V týmu se řeší tato témata z oblasti materiálové chemie:


Tým K. Langa

Tým je podstatnou součástí Laboratoře bioanorganické chemie. Řešeným tématem materiálové chemie jsou hybridní materiály

 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance