Fotofyzika a fotochemie a jejich využití

 
 

Tým V. Štengla

Tým je součástí Oddělení chemie pevných látek. V rámci pracoviště spolupracuje s Analytickou laboratoří. Tým se začal tvořit na konci 90. let. V současnosti pracuje v laboratořích Pilotního centra ÚACH. V týmu se řeší témata fotodegradace na anorganických materiálech, především oxidech kovů. Cílem je praktické využití těchto materiálů.

Tým K. Langa

Tým je podstatnou součástí Laboratoře bioanorganické chemie. Řešeným tématem jsou molekulární skládačky (molecular assemblies). Cílem je jak teoretické tak praktické studium jejich interakcí s UV zářením nebo světlem.

 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance