Materiálové aplikace boranů

 
 

Borové samouspořádané monovrstvy na površích kovů

Contact: T. Baše

Náš výzkum v materiálové oblasti se zaměřuje na přípravu a charakterizaci samouspořádaných monovrstev boranových a heteroboranových klastrů na površích kovových filmů a koloidních částic. Na doprovodném obrázku jsou dva 1,2-dikarba-kloso-dodekaboran-dithiolové izomery ukotvené na zlatém povrchu přes thiolátové skupiny. Tyto klastrové molekuly představují poměrně silné dipóly orientované vůči povrchu opačně. V roce 2005 jsme uveřejnili základní studii a v rámci systematického výzkumu této oblasti jsme od té doby podstatně rozšířili soubor boranových klastrových sloučenin pro účely modifikací kovových povrchů. Zaměřujeme se na výzkum elektronických a strukturních vlastností modifikovaných povrchů (výstupní práce a změny povrchového potenciálu, povrchové struktury, atd.) a na potenciální aplikace v oblastech jako jsou molekulární elektronika a "inteligentní" povrchy. 

References

  • Carboranedithiols: Building Blocks for Self-Assembled Monolayers on Copper Surfaces. Base, T.; Bastl, Z.; Havranek, V.; Machacek, J.; Langecker, J.; Malina, V. Langmuir 2012, 28, 12518-12526
  • Decaborane thiols as building blocks for self-assembled monolayers on metal surfaces. Bould, J.; Machacek, J.; Londesborough, M.G.S.; Macias, R.; Kennedy, J. D.; Bastl, Z.; Rupper, P.; Base, T. Inorg. Chem. 2012, 51 (3), 1685-1694
  • Tuning the surface potential of Ag surfaces by chemisorption of oppositely-oriented thiolated carborane dipoles. Lübben, J. F.; Base, T.; Rupper, P.; Künniger, T.; Machacek, J.; Guimond, S. Journal of Colloid and Interface Sciences 2011, 354, 168-174
  • Carborane-Thiol-Silver Interactions. A Comparative Study of the Molecular Protection of Silver Surfaces. Base, T.; Bastl, Z.; Havranek, V.; Lang, K.; Bould, J.; Londesborough, M. G. S.; Machacek, J.; Plesek, J. Surface and Coatings Technology 2010, 204, 2639-2646
  • Gold Micrometer Crystals Modified with Carboranethiol Derivatives. Base, T.; Bastl, Z.; Slouf, M.; Klementova, M.; Subrt, J.; Vetushka, A.; Ledinsky, M.; Fejfar, A.; Machacek, J.; Carr, M. J.; Londesborough, M. G. S. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 14446-14455
  • Carboranethiol-modified gold surfaces. A study and comparison of modified cluster and flat surfaces. Base, T.; Bastl, Z.; Plzak, Z.; Grygar, T.; Plesek, J.; Carr, M. J.; Malina, V.; Subrt, J.; Bohacek, J.; Vecernikova, E.; Kriz, O. Langmuir 2005, 21, 7776-7785
 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance