Biologicky aktivní boranové klastry

 
 

Syntéza a design karboranových inhibitorů HIV-Proteázy

Kontakt: B. Grüner

Pracovníci odd. syntéz se v posledních letech podílejí klíčovou rolí na mezioborové spolupráci zaměřené na vývoj biologicky aktivních látek společně s týmy z ÚOCHB AV ČR (skupiny Doc. J. Konvalinky a P. Řezáčové), ÚMG AV ČR (Doc. J. Brynda), Katedrou fyzikální a makromolekulární chemie Př. F. UK (Dr. P. Matějíček) a Ústavem analytické chemie VŠCHT (skupina Prof. V. Krále). Společným úsilím byly nedávno objeveny anorganické nepeptidomimetické inhibitory HIV-1 proteásy (PR) a prokázán jejích zcela nový mechanismus účinku.

Tyto látky jsou založeny na klastrových sloučeninách boru, především na kobalt bis(dikarbollidovém) iontu. Iontové sloučeniny s vysoce hydrofóbním chováním prokázaly vysokou účinnost pro specifickou inhibici enzymu HIV-proteasa (HIV-PR) a vykazují nadějnou aktivitu vůči mutovaným isoformám HIV PR isolovaným z resistentních kmenů HIV viru. Na obrázku vpravo je krystalová struktura enzymu HIV-PR s inkorporovaným kobalt bis(dikarbollidovým) inhibitorem (struktura a její upřesnění: P. Řezácová, J. Brynda, Z. Otwinowski). Nově je studováno širší použití modifikovaných karboranů a metallakarboranů jako potenciálních inhibitorů dalších vhodných terapeutických cílů, kterými jsou vybrané virové a lidské enzymy. Více informací o inhibitorech HIV-PR je možno nalézt v přiložené literatuře.

Vybrané publikace

  • Cígler P., Kožíšek M., Řezáčová P., Brynda J., Otwinowski Z., Pokorná J., Plešek J., Grüner B., Dolečková-Marešová L., Máša M., Sedláček J., Bodem J., Krausslich H. G., Král V., Konvalinka J. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 102(43), 15394-15399, 2005.
  • M. Kožíšek, P. Cígler, M. Lepšík, J. Fanfrlík, P. Řezáčová, J. Brynda, J. Pokorná, J. Plešek, B. Grüner, K. Grantz-Šašková, J.Václavíková, H.-G. Kraeusslich, V. Král, J. Konvalinka Inorganic polyhedral metallacarborane inhibitors of HIV protease – a new approach to vercoming antiviral resistance J. Med. Chem. 51(15), 4839-4843 (2008).
  • P. Řezáčová, J. Pokorná, J. Brynda, M. Kožíšek, P. Cígler, M. Lepšík, J. Fanfrlík, J. Řezáč, K. Grantz-Šašková, I. Sieglová, J. Plešek, V. Šícha, B. Grűner, H. Oberwinkler, J. Sedláček, H.-G. Kräusslich, P. Hobza, V. Král, J. Konvalinka, Design of Potent HIV Protease Inhibitors Based on Inorganic Polyhedral Metalla-carboranes. J. Med. Chem. 52, 7132-7141 (2009).
  • P. Řezáčová, P. Cígler, P. Matějíček, M. Lepšík, J. Pokorná, B. Grüner and J. Konvalinka "Medicinal Application of Carboranes: Chapter 3, Medicinal Application of Carboranes: Inhibition of HIV Protease, in Boron Science- New Technologies and Applications, N.S. Hosmane, Editor., CRC Press: New York, ISBN-978-1-4398266-3-8.
  • Grüner B., Švec P. Hájková Z., Císařová I., Pokorná J., Konvalinka J., Derivatization chemistry of the double-decker dicobalt sandwich ion targeted to design biologically active substances, Pure Appl. Chem., 84(11), pp. 2243–2262, 2012.
 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance