Materiálový výzkum uměleckých děl

 
 

Malířské materiály a mikroanalýza výtvarného umění

Kontakt: D. Hradil, Centrum instrumentálních technik, laboratoř ALMA (http://www.alma-lab.cz/)

Laboratoř ALMA je společným pracovištěm Ústavu s Akademií výtvarných umění v Praze. V laboratoři zkoumáme historické i soudobé malířské materiály, procesy jejich výroby, naleziště v přírodě a historický kontext jejich používání. Studujeme jejich technologické vlastnosti a chemické reakce v barevné vrstvě, které vedou k nežádoucím změnám v charakteru malby. Právě v materiálech a ve způsobu přípravy pigmentových směsí dokážeme nalézt znaky, které jsou dobově a regionálně specifické a pomáhají nám pak určovat původ výtvarných děl.

Stále hledáme nové cesty, jak co nejšetrnějším způsobem zjistit charakteristické materiálové znaky u reálných výtvarných děl. Zejména zapojením mobilních analytických metod, které nevyžadují žádný kontakt s výtvarným dílem ani odběr vzorků, získáváme cenná data efektivněji a levněji, navíc přímo v místě lokalizace díla – nejen v souvislosti s jeho restaurováním. U laboratorních přístrojových měření mikrovzorků zase dbáme na vypracování takových metodických postupů, které minimalizují riziko chybných interpretací, což je častý jev u analýz prováděných na čistě servisní bázi. Díky těsné spolupráci s restaurátory a historiky umění umíme společně porovnat materiálové, technologické a výtvarné znaky v mezioborové diskusi. Dílo pak historicky zařadíme, interpretujeme původní vzhled nebo navrhneme možnosti jeho další ochrany a zhodnocení.

K obrázku:

Vrstevnaté struktury jílových minerálů jsou běžnou součástí tradičních malířských hlinek. Jsou nositeli užitečných technologických vlastností pigmentu, např. adhezivity k různým typům povrchu. Jsou také reaktivní, lze je chemicky modifikovat, reagují s pojivy v barevné vrstvě za tvorby organo-jílových komplexů. Díky strukturní a chemické variabilitě jsou ale také citlivými indikátory přírodních procesů jejich vzniku a mohou sloužit jako jeden z materiálových indikátorů provenience materiálu, se kterým malíř pracoval. Širší výzkum jílových struktur v mikrovzorcích malířských vrstev jsme v naší laboratoři provedli díky zavedení nekonvenční metody práškové rtg-mikrodifrakce. Na obrázku je uveden příklad, kdy přítomnost charakteristické smíšené jílové struktury v mikrodifrakčním záznamu prokazuje příslušnost anonymního díla 17. století k italské provenienci. Mikrovzorek fixovaný v polyesterové pryskyřici (A) a vybroušený v příčném řezu (B) je podroben nedestruktivní analýze a porovnán s podkladem obrazu známého autorství (C).

Projekty

Téma je finančně podporováno výzkumnými projekty zřizovatelských pracovišť laboratoře: projekt mezinárodní spolupráce AV M200320901 (2009-2011), projekt MKČR DF12P01OVV048 (2012-2015), projekt GAČR P103/12/2211 (2012-2014).

Vybrané publikace

  • Švarcová S., Klementová M., Bezdička P., Łasocha W., Dušek M., Hradil D.: Synthesis and characterization of single crystals of the layered copper hydroxide acetate Cu2(OH)3(CH3COO)·H2O. Crystal Research and Technology 46/10 (2011), 1051-1057.
  • Hradil D., Píšková A., Hradilová J., Bezdička P., Lehrberger G., Gerzer S.: Mineralogy of Bohemian green earth and its microanaytical evidence in historical paintings. Archaeometry 53/3 (2011), 563-586.
  • Švarcová S., Bezdička P., Hradil D., Hradilová J., Žižak I.: Clay pigment structure characterisation as a guide for provenance determination – a comparison between laboratory powder micro-XRD and synchrotron radiation XRD. Analytical and Bioanalytical Chemistry 399/1 (2011), 331-336 (Paper in Forefront).
  • Švarcová S., Kočí E., Bezdička P., Hradil D., Hradilová J. Evaluation of laboratory powder X-ray micro-diffraction for applications in the field of cultural heritage and forensic science. Analytical and Bioanalytical Chemistry 398 (2010), 1061 – 1076.
  • Kotulanová E., Bezdička P., Hradil D., Hradilová J., Švarcová S., Grygar T.: Degradation of lead-based pigments by salt solutions. Journal of Cultural Heritage 10 (2009), 367-378.
  • Švarcová S., Hradil D., Hradilová J., Kočí E., Bezdička P.: Microanalytical evidence of origin and degradation of copper pigments found in Bohemian Gothic murals. Analytical and Bioanalytical Chemistry 395 (2009), 2037-2050.
  • Hradil D., Hradilová J., Bezdička P., Švarcová S.: Provenance study of Gothic paintings from North-East Slovakia by hand-held XRF, microscopy and X-ray microdiffraction. X-ray Spectrometry 37 (2008), 376-382.
  • Hradil D., Grygar T., Hradilová J., Bezdička P., Grűnwaldová V., Fogaš I., Miliani C.: Microanalytical identification of Pb-Sb-Sn yellow pigment in historical European paintings and its differentiation from lead tin and Naples yellows. Journal of Cultural Heritage 8/4 (2007), 377-386.
 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance