Současní studenti doktorských programů na ÚACH

 
 

Ing. Jiří Henych
Školitel: Mgr. Václav Štengl, PhD.
FŽP UJEP Ústí n.L., obor: Environmentální analytická chemie

Ing. Lucie Majerová
Školitel: RNDr. T. Matys Grygar, CSc.
FŽP UJEP Ústí n.L., obor: Environmentální analytická chemie

RNDr. Tereza Nováková
Školitel: Doc. RNDr. Martin Mihaljevič, CSs., konzultanti: RNDr. T. Matys Grygar, Ing. I. Světlík, CSc., ÚJF AVČR
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, PřF UK Praha, obor: Aplikovaná geologie

Mgr. Zdeňka Petrová
Školitel: Mgr. David Hradil, Ph.D., konzultant: Dr. Petr Bezdička, Ph.D.
PřF UK Praha, obor: Geologie se zaměřeními

Mgr. Michaela Slušná
Školitel: Mgr. Václav Štengl, Ph.D., konzultant: RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc.
UJEP Ústí n.L., obor: Environmentální analytická chemie

Ing. Petr Vomáčka
Školitel: Mgr. Václav Štengl, Ph.D., konzultant: RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc.
FŽP UJEP Ústí n.L., obor: Environmentální analytická chemie

Mgr. Barbora Schneiderová
Školitel: Ing. Kamil Lang, CSc., specialista: Mgr. Jan Demel, Ph.D.
PřF UK Praha, obor: Anorganická chemie

Aktualizace TMG, 30.9.2013

 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance