Projekty řešené na ÚACH

 
 

 
Název Příjemce Řešitel na ÚACH
Ternární MAX nanolamináty- pokročilé inovativní materiály pro budoucí aplikace v jaderných a extrémních podmínkách ÚACH Bakardjieva Snejana
Mikrostrukturní analýza MAX a MXene nanolaminátů s vysokou radiační odolností ÚJF Bakardjieva Snejana
Integrace plasmonových kovových nanočástic s fotonickými TiO2 nanovrstvami pro synergické štěpení vody a environmentalní fotokatalýzu ÚACH Bakardjieva Snejana
Boranové klastry pro nanostrukturovaná rozhraní materiálů v elektronických aplikací Katchem Baše Tomáš
Tvorba kovových mýdel v malířských dílech jako příčina jejich degradace ÚACH Bezdička Petr
Cementové kompozity k imobilizaci radionuklidů ČVUT Bezdička Petr
Organo-kovové sítě se zabudovanými polymery pro separaci plynů ÚACH Demel Jan
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost - NanoEnviCZ UFCHJH Ecorchard Petra
Iontové kapaliny pro řízené mezifázové rozhraní při in-situ přípravě organicko-anorganických materiálů UMCH Ecorchard Petra
Nové systémy pro dopravu léčiv přes biologické bariéry založené na unikátních vlastnostech karboranů UP Grüner Bohumír
GENIORS CEA Grüner Bohumír
Vzájemně zesílené interakce mezi anorganickými a organickými systémy: krystalové uspořádaní exo-substituovaných heteroboranů a jejich aduktů ÚACH Hnyk Drahomír
Provenienční analýza italského výtvarného umění pokročilými geovědními a archeometrickými postupy AVU Hradil David
Neinvazivní výzkum portrétních miniatur pro účely jejich datace, autentikace, prezentace a ochrany AVU Hradil David
Interakce mezi povrchem dřevní hmoty a planárními částicemi TiO2 ČVUT Jakubec Ivo
Fotoaktivní polymerní materiály s nanostrukturovanými povrchy pro biomedicínské aplikace PřF UK Kirakci Kaplan
Biomateriály obsahující oktaedrické molybdenové klastry jako radiosensitizátory singletového kyslíku ÚACH Lang Kamil
Klastry hydridů boru pro lasery: Pochopení chemických a strukturálních faktorů, které určují fotofyziku anti-B18H22 a jejích derivátů ÚACH Londesborough Michael
Referenční klimatická křivka pro začátek miocenního klimatického optima ve střední Evropě ÚACH Matys Grygar Tomáš
Nanomateriál na bázi TiO2 pro záchyt iontů těžkých kovů ÚACH Motlochová Monika
Vývoj UV-stabilizátoru nové generace na bázi planárních částic TiO2 a jeho využití ve výrobě kompozitů PREFA KOMPOZITY Svora Petr
Polymerní kompozitní vrstvy s grafenovými kvantovými tečkami Rokospol Štengl Václav
Transparentní nanohybridní systémy s mimořádnou odolností proti UV záření a extrémním teplotám Toseda Štengl Václav
COMNID: Podpora transferu výsledků aplikovaného výzkumu do nových technologií a služeb UJEP Štengl Václav
Desetivrcholové dikarbaboranové molekulární útvary vytvořené alkylací ÚACH Štíbr Bohumil
Nové kompozitní nanomateriály na bázi recyklovatelného tuhého odpadu UJV Šubrt Jan
Inovativní fotokatalytické stěrky a přísady do betonu Betosan Šubrt Jan
Plovoucí fotokatalyzátor se synergickou adsorpční funkcí ÚACH Šubrt Jan
Nová rodina helicenů založená na kondenzovaných silacyclopentadienech ÚACH Tok Oleg
 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance