Knihovna ÚACH

 
 

Knihovna ÚACH

ÚACH (knihovna) má webové přístupy do těchto databází:

  • Web of Knowledge
  • REAXYS - Beilstein a Gmelin
  • SciFinder (Chemical Abstracts) - informace o přístupu v knihovně

ÚACH (knihovna) má webové přístupy k časopisům vydávaným:

Knihovna se studovnou je v budově Fyzika III. Jsou zde k dispozici knihy a periodika z oblasti anorganické chemie a příbuzných oblastí chemie (celkem asi 8 000 svazků). Studijní materiály je možné kopírovat. Knihovna je otevřená v pracovních dnech.

Pokud chcete knihovnu navštívít, můžete se domluvit s knihovnicí, tel. 266 173 227, e-mail knihovna@iic.cas.cz
 

 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance