O práci v ÚACH populární formou

 
 

Články v popularizačních časopisech

Tým boranů - Oddělení syntéz ÚACH

 • T. Baše, M. Londesborough: Chemie podivných tvarů aneb Výlet do říše hydridů boru, Vesmír 87, listopad 2008, pdf

Tým V. Štengla - Oddělení chemie pevných látek ÚACH

 • V. Štengl: Obyčejný minerál s neobyčejnými vlastnostmi - o chemicky modifikované slídě jako pigmentu, Vesmír 83, prosinec 2004, pdf
 • V. Štengl: Kouzelný oxid titaničitý - Jak se zbavit toxických látek, Vesmír 87, červen 2008, pdf
 • V. Štengl, S. Bakardjieva, Nátěrové hmoty s obsahem fotokatalytického pigmentu, Povrchové úpravy 1/2008, pdf
 • V. Štengl, F. Opluštil: Nanočástice rozkládají bojové otravné látky, Vesmír 89, květen 2010, pdf

Tým D. Hradila (ALMA) - Centrum instrumentálních technik ÚACH

 • D. Hradil, S. Švarcová: Minerály starých obrazů - Ukázky z průzkumu barevné vrstvy, Vesmír 81, červenec 2002, pdf
 • D. Hradil, J. Hradilová, S: Bakardjieva: Mikroskopie v restaurování - Třetí rozměr obrazu, Vesmír 82, prosinec 2003, pdf
 • D. Hradil, S. Švarcová: Měděnky - znovuobjevené minerály, Vesmír 90, říjen 2011, pdf

Tým T. Matyse Grygar - Analytická laboratoř ÚACH

 • T. Grygar, J. Kadlec: Přírodní archiv řeky Moravy - Jak se říční niva stávala neobyvatelnou, Vesmír 87, červenec 2008, pdf
 • A. Píšková: Aralské jezero: Vesmír 90, únor. březen, duben - 1. Jak se čtvrté největší jezero světa změnilo v poušť, pdf; 2. Socio-ekonomické problémy Aralu, aneb Jak dopadlo poroučení větru dešti, pdf; 3. Jak se proměňovalo v posledních tisíciletích, pdf
 • T. Matys Grygar: Co zaznamenal sedimentární archív ve Strážnickém Pomoraví, Vesmír 90, prosinec 2011, pdf

 

 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance