Jak si vyberete téma své práce?

 
 

Rámcová témata nových studentských prací

U rámcových témat jsou uvedeny kontakty na vedoucí týmů, kteří vám rádi poskytnou informace a domluví si s vámi návštěvu a představení své práce.

Oddělení syntéz

Oddělení chemie pevné fáze

  • Příprava a testování fotokatalytických oxidů kovů (V. Štengl)
  • Příprava a testování sorbentů a dekontaminantů organických jedů (V. Štengl)

Centrum instrumentálních technik - odkaz

Laboratoř bioanorganické chemie

  • Příprava, charakterizace a fotofyzikální vlastnosti kompozitních materiálů (K. Lang)
  • Syntéza nových klastrů (K. Lang)

Analytická laboratoř

 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance