Oznámení

 
 

4. výzva na podporu komercionalizačních aktivit

Vyhlášení výzvy: 12. 4. 2017

Podávání žádostí: 15. 10. 2017

Hodnocení žádostí: 11/2017

Rozhodnutí o podpoře: 12/2017

Zahájení řešení dílčích projektů: 01/2018

 

Kontaktní osoby:

Organizační koordinace: Mgr. Bc. Jan Černý - jan.cerny@ujep.cz

prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (UJEP), pavel.janos@ujep.cz

Ing. Lenka Vincencová (UACH), vincenc@iic.cas.cz

PharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph.D. (VFN), irena.stenglovanetikova@vfn.cz

Kompletní informace zde

 
 

Výběrové řízení

Ústav anorganické chemie AV ČR vypisuje výběrové řízení na stavební práce s názvem "Oprava laboratoře 130 v budově FII". Zadávací dokumentace je na profilu zadavatele na adrese
www.vhodne-uverejneni.cz/profil/61388980

 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance