Rada ústavu ÚACH

 
 

(Rada zvolená 7. prosince 2016)

Interní členové

Mgr. Tomáš Baše, Ph.D.
Ing. Jana Bludská, CSc.
Ing. Petra Ecorchard, Ph.D.
Mgr. David Hradil, Ph.D.
Ing. Kamil Lang, DSc.
Michael Londesborough, Ph.D.
Ing. Jan Šubrt, CSc.
RNDr. Bezdička Petr

Externí členové

RNDr. Michal Dušek, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (PřF Masarykovy Univerzity, Brno)
prof. David Sedmidubský, CSc. (VŠCHT Praha)
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., Brno)

Tajemník: RNDr. Plocek Jiří, Ph.D.

 

 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance