Oddělení syntéz ÚACH

 
 

Vedení

Vedoucí: RNDr. Bohumír Grüner , CSc.

 
 

Zaměření

Oddělení je zaměřeno hlavně na základní výzkum borových klastrových molekul, ale jeho výsledky se cíleně zaměřují i na praktické aplikace. Syntéza boranových klastrů probíhá v Řeži od 60. let, tedy prakticky od začátků významného rozvoje této vědní disciplíny ve světě. Od té doby chemie boru patřila k základním kamenům Ústavu anorganické chemie a toto oddělení zůstává nadále pilířem jeho existence. Systematická práce oddělení navazuje na pevné základy položené  během desetiletí J. Pleškem, S. Heřmánkem a B. Štíbrem.  V Řeži jsou tak nalézány originální postupy vedoucí k novým typům sloučenin, vypracovávány metody pro jejich identifikaci a hledány možnosti praktického využití klastrových sloučenin boru.

 • 11-ti vrcholové klastry se třemi či více heteroatomy jako analoga cyklopentadienového aniontu (Cena Akademie věd ČR 2006)
 • borany a heteroborany jako málo nukleofilní, slabě koordinující anionty
 • modifikované metallakarborany jako extrakční činidla pro izolaci radionuklidů z vyhořelých jaderných paliv
 • deriváty heteroboranů projevující virostatickou účinnost
 • makropolyedrální borany
 • modifikace povrchů zlata a stříbra pomocí thiolových derivátů karboranů a boranů 
   

Podrobněji jsou témata současné vědecké práce uvedena na stránce Výzkum

 
 

Lidé

 
Jméno Telefon E-Mail
Bakardjiev Mario, Ing. 266173106 mario@iic.cas.cz
Baše Tomáš, Mgr., Ph.D. 266173121, 266172113 tbase@iic.cas.cz
Dolanský Jiří, RNDr. Mgr. 266173105 dolansky@iic.cas.cz
El Anwar Suzan, Ph.D. 266173120 elanwar@iic.cas.cz
Grüner Bohumír, RNDr., CSc., vedoucí 266173120 gruner@iic.cas.cz
Hnyk Drahomír, RNDr., CSc., DSc. 266172145 hnyk@iic.cas.cz
Holub Josef, RNDr. 266173119 holub@iic.cas.cz
Kaněrová Irena, Ing. 266173122 kanerova@iic.cas.cz
Kormošová Eva 266173121, 266172113 kormosova@iic.cas.cz
Londesborough Michael, Ph.D. 266173105 michaell@iic.cas.cz
Macháček Jan, Mgr., PhD. 266173108 jmach@iic.cas.cz
Nekvinda Jan, Mgr. 266173105 nekvinda@iic.cas.cz
Staněk Jan, Bc. 266173121, 266172113 stanek@iic.cas.cz
Šícha Václav, RNDr., Ph.D. 266173123, 266173116 sichav@iic.cas.cz
Špalt Zbyněk, Mgr., Ph.D. 266173109 spalt@iic.cas.cz
Štíbr Bohumil, Ing., DrSc. 266173106 stibr@iic.cas.cz
Tok Leonidovich Oleg, Dr. 266173109 tok@iic.cas.cz
 
 

Vybavení

Oddělení má několik laboratoří kompletně vybavených pro syntézu boranových klastrů včetně práce v inertním prostředí. Nově připravené látky se charakterizují vlastními silami pomocí HPLC s detekcí UV-Vis nebo MS, GC-MS a NMR.

 
 

Nejcitovanější publikace

 • Plešek J.: Potential Applications of the Boron Cluster Compounds, Chem. Rev., 92(2), 269—278, 1992
 • Štíbr B.: Carboranes Other than C2B10H12, Chem. Rev., 92(2), 225—250, 1992
 • King B. T., Janoušek Z., Grüner B., Trammell M., Noll B. C., Michl J.: Dodecamethylcarba-closo-dodecaborate(-) anion, CB11Me12-, J. Am. Chem. Soc., 118(13), 3313—3314, 1996
 • Jelínek T., Plešek J., Heřmánek S., Štíbr B.: Chemistry of Compounds with the 1-carba-closo-dodecaborane(12) Framework, Collect. Czech. Chem. Commun., 51(4), 819—829, 1986
 • Plešek J., Jelínek T., Drdáková E., Heřmánek S., Štíbr B.: A Convenient Preparation of 1-CB11H12- and its C-amino Derivatives, Collect. Czech. Chem. Commun., 49(7), 1559—1562, 1984
 • From nonpeptide toward noncarbon protease inhibitors: Metallacarboranes as specific and potent inhibitors of HIV protease, Cígler P., Kožíšek M., Řezáčová P., Brynda J., Otwinowski Z., Pokorná J, Plešek J., Grüner B., Dolečková-Marešová L., Máša M., Sedláček J., Bodem J., Krausslich H.G., Král V., Konvalinka J., Proc. Nat. Acad. Sci USA, 102 (43), 15394-15399, 2005
 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance