Oddělení materiálové chemie

 
 

Vedení

Vedoucí: Ing. Kamil Lang, CSc., DSc.

Zástupce vedoucího: Ing. Petra Ecorchard, PhD

 
 

Zaměření

Pracovníci se orientují na materiálovou chemii a ověřují možnosti jejího praktického použití. Výsledky práce jsou proto nejen vědecké publikace, ale i patenty a návrhy postupů pro průmyslové aplikace. Ty jsou založeny na výsledcích vědecké práce, která navazuje na dlouhodobou orientaci na aplikovaný výzkum. Hlavními současnými tématy jsou

 • Fotoaktivní oxidy kovů (více na stránce Výzkum, tým V. Štengla) a oxidy kovů pro degradace organických látek (více na stránce Výzkum, tým V. Štengla)
 • Prakticky využitelné materiály na bázi Al, např. geopolymery (tým Z. Černého)
 • Nanokompozitní materiály a oxidové keramiky se zvláštními fyzikálními vlastnostmi (tým V. Štengla, J. Buršík)
 • Nanostrukturní hybridní materiály. Rozvíjíme téma vrstevnatých hydroxidů kovů (Zn, Mg, Ni, etc.), fotoaktivních orientovaných filmů, polymerních nanokompozitů, orientovaných vrstev oxidů (např. ZnO) a manipulace s hydroxidovými nanovrstvami. Jednou z rozvíjených aplikací je vývoj baktericidních povrchů na denním světle využitím fotofyzikálních vlastností zabudovaných sloučenin (fotoaktivní kompozitní vrstvy a polymerní nanovlákna). Více na stránce Výzkum.
 • Fotofyzikální a fotochemické vlastnosti nových molekul, supramolekul a preorganizovavých struktur (molybdenové klastry, porfyrinové/ftalocyaninové deriváty, borové klastry, kalixareny, uhlíkové nanotuby, etc.). Více na stránce Výzkum.
 
 

Lidé

 
Jméno Telefon E-Mail
Buršík Josef, Ing., CSc. 266172197 bursik@iic.cas.cz
Bůžek Daniel, Ing. 266172190 buzek@iic.cas.cz
Černý Zbyněk, Ing., CSc. 266173110, 266173118 cerny@iic.cas.cz
Demel Jan, RNDr. 266173125, 266172183 demel@iic.cas.cz
Ďurišová Jana 266173192 durisova@iic.cas.cz
Ecorchard Petra, Ing., Ph.D. 266172184 ecorchard@iic.cas.cz
Henych Jiří, Ing., Ph.D. 266172202 henych@iic.cas.cz
Hynek Jan, Mgr. 266172183, 266173125 hynek@iic.cas.cz
Kirakci Kaplan, PhDr. 266172194 kaplan@iic.cas.cz
Mosinger Jiří, doc. RNDr., Ph.D. 266172189 mosinger@iic.cas.cz
Mrózek Ondřej, Ing. 266172198 mrozek@iic.cas.cz
Nižňanský Daniel, RNDr. Dr. 221951246 niznansk@iic.cas.cz
Plocek Jiří, RNDr., Ph.D. 266172195 plocek@iic.cas.cz
Popovičová Marie 266172198 popovicova@iic.cas.cz
Rosypal Pavlína 266173118 novakovap@iic.cas.cz
Slušná Michaela, Mgr. 266172198 slusna@iic.cas.cz
Smržová Darina, Ing., Ph.D. 266172184 schelonka@iic.cas.cz
Soroka Miroslav, Mgr. 266173190 soroka@iic.cas.cz
Šťastný Martin, Ing. 266172201 stastny@iic.cas.cz
Štengl Václav, Mgr., Ph.D., DSc. 266172202 stengl@iic.cas.cz
Šulc Lubomír, Ing. 266173118 lubor@iic.cas.cz
Tolasz Jakub, Mgr. 266172198 tolasz@iic.cas.cz
 
 

Vybavení

Syntetické laboratoře jsou vybaveny běžným zařízením pro laboratorní práci, dále autokávy (300°C, 20 MPa), trubkovými žíhacími pecemi, výkonovými ultrazvukovými generátory. Je možná příprava čtvrtprovozních vzorků a transfer technologií pro praktické aplikace. Laboratoře jsou vybaveny pro přípravu tenkých vrstev metodami sol-gel.

Pro charakterizaci pevných fází je oddělení vybaveno kvadrupólovým hmotnostním spektrometrem JEOL JMS- Q1000GC, plynovým chromatografem AGILENT 6890N, přístroji k analýze povrchu Coulter SA 3100, analyzátorem velikosti částic Malvern-ZetaSizer, UV-VIS spektrometrem Lambda 35 s integrační koulí, kolorimetrem na pevné vzorky Hunterlab ColorQuest a fluorescenčním spektrometrem AVANTES.

Katalytická aktivita připravených chemických materálů se zjišťuje ve fotokatalytických reaktorech v soustavách vodná fáze/suspendovaný katalyzátor a v plynná fáze/pevný katalyzátor (podrobněji o reaktorech).
 

 
 

Výsledky

Nejcitovanější publikace

 • J.-L. Rehspringer, J. Buršík, D. Nižňanský, A. Kláriková, Characterisation of bismuth-doped yttrium iron garnet layers prepared by sol-gel process, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 211(1-3) (2000) 291-295.
 • K. Lang, J. Mosinger, D. M. Wagnerová: Photophysical properties of porphyrinoid sensitizers noncovalently bound to host molecules; models for photodynamic therapy. Coord. Chem. Rev. 248/3-4 (2004) 321-350.
 • S. Bakardjieva, J. Šubrt, V. Štengl, M.J. Dianez, M.J. Sayagues, Photoactivity of anatase-rutile TiO2 nanocrystalline mixtures obtained by heat treatment of homogeneously precipitated anatase, Applied Catalysis B-Environmental 58(3-4) (2005) 193-202.
 • S. Bakardjieva, V. Štengl, L. Szatmary, J. Šubrt, J. Lukáč, N. Murafa, D. Nižňanský, K. Čížek, J. Jirkovský, N. Petrova, Transformation of brookite-type TiO2 nanocrystals to rutile: correlation between microstructure and photoactivity, Journal of Mtaerials Chemistry 16(18) (2006) 1709-1716.
 • J. Mosinger, O. Jirsák, P. Kubát, K. Lang, B. Mosinger: Bactericidal nanofabrics based on photoproduction of singlet oxygen. J. Mater. Chem. 17(2) (2007) 164-166.
 • V. Štengl, S. Bakardjieva, N. Murafa, Preparation and photocatalytic activity of rare earth doped TiO2 nanoparticles, Materials Chemistry and Physics 114(1) (2009) 217-226

Výsledky aplikovaného výzkumu

 • Ve spoupráci s firmou  ČLUZ a.s. v rámci projektu MPO vznikl výsledek PV 2012-617 "Nové anorganické pigmenty na bazi přírodních hlinitokřemičitanů s nízkým obsahem oxidů železa". Jde o nové anorganické pigmenty barvené oxidy přechodných kovů na substrátu z kaolinu se sníženým obsahe Fe v kaolinu. V důsledku odstranění Fe z kaolinu jsou jasnější a intenzivnejší barvy výsledných kompozitů.
 • Ve spolupráci s firmami ČLUZ a.s. a Variel a.s. vznikl výsledek chráněný přihláškou vynálezu PV 2011-730 s názvem Anorganický materiál s absorbátory neutronů. Vynález se týká nového nehořlavého anorganického materiálu s obsahem absorbátorů neutronů. Materiál je vhodný pro přípravu prvků pro výstavbu konstrukcí stínících ionizující neutronové záření.
 • Ve spolupráci s firmou Optaglio s.r.o byl chráněn výsledek přihláškou vynálezu PV 2011-880 s názvem Nanosol hydratovaného peroxidu zinečnatého - ZnO2, způsob jeho přípravy a použití tohoto nanosolu. Vynález se týká nanosolu hydratovaného peroxidu zinečnatého - ZnO2 a přípravy čistých nanosolů hydratovaných forem ZnO2 připravených hydrolýzou solí Zn2+, ze kterých lze připravit tenké vrstvy ZnO na anorganických nebo polymerních substrátech.
 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance