Laboratoř bioanorganické chemie ÚACH

 
 

Reorganizace od ledna 2014

Tato laboratoř byla od 1.1.2014 začleněna do Oddělení materiálové chemie.

Tato stránka je v likvidaci.

 
 

Zaměření

V Laboratoři bioanorganické chemie se zabýváme výzkumem na pomezí fotofyziky, fotochemie a materiálové chemie.
Jedná se tato hlavní témata:

  • Nanostrukturní hybridní materiály. Rozvíjíme téma vrstevnatých hydroxidů kovů (Zn, Mg, Ni, etc.), fotoaktivních orientovaných filmů, polymerních nanokompozitů, orientovaných vrstev oxidů (např. ZnO) a manipulace s hydroxidovými nanovrstvami. Jednou z rozvíjených aplikací je vývoj baktericidních povrchů na denním světle využitím fotofyzikálních vlastností zabudovaných sloučenin (fotoaktivní kompozitní vrstvy a polymerní nanovlákna). Více na stránce Výzkum.
  • Fotofyzikální a fotochemické vlastnosti nových molekul, supramolekul a preorganizovavých struktur (molybdenové klastry, porfyrinové/ftalocyaninové deriváty, borové klastry, kalixareny, uhlíkové nanotuby, etc.). Více na stránce Výzkum.
  • Volné radikály a antioxidanty. Reaktivní kyslíkové a dusíkové částice v bioanorganické chemii a lékařském výzkumu (souvislosti s bolestí, cukrovkou, depresemi), antioxidační vlastnosti.
 
 

Nejvýznamnější publikace

  • J. Demel, J. Pleštil, P. Bezdička, P. Janda, M. Klementová, K. Lang: Few-Layer ZnO Nanosheets: Preparation, Properties, and Films with Exposed Facets. J. Phys. Chem. C 115 (2011) 24702-24706.
  • D. M. Wagnerová, K. Lang: Photorelease of triplet and singlet oxygen from dioxygen complexes. Coord. Chem. Rev. 255 (2011) 2904-2911.
  • J. Demel, P. Kubát, I. Jirka, P. Kovář, M. Pospíšil, K. Lang: Inorganic-organic hybrid materials: layered zinc hydroxide salts with intercalated porphyrin sensitizers. J. Phys. Chem. C 114 (2010) 16321-16328.
  • E. Káfuňková, K. Lang, P. Kubát, M. Klementová, J. Mosinger, M. Šlouf, A.-L. Troutier-Thuilliez, F. Leroux, V. Verney, C. Taviot-Guého: Porphyrin-LDH dispersed polymer composites as novel ecological photoactive surfaces. J. Mater. Chem. 20 (2010) 9423-9432.
  • J. Mosinger, O. Jirsák, P. Kubát, K. Lang, B. Mosinger: Bactericidal nanofabrics based on photoproduction of singlet oxygen. J. Mater. Chem. 17(2) (2007) 164 – 166.
  • K. Lang, J. Mosinger, D. M. Wagnerová: Photophysical properties of porphyrinoid sensitizers noncovalently bound to host molecules; models for photodynamic therapy. Coord. Chem. Rev. 248/3-4 (2004) 321-350.
 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance