Centrum instrumentálních technik ÚACH

 
 

Zaměření

Tento organizační celek byl vytvořen reorganizací v roce 2009 a existuje od roku 2010. Dnes zahrnuje pestrou paletu instrumentálních technik pro analýzu pevných látek: elektronovou mikroskopii, rentgenovou difrakci, termickou analýzu, IČ spektroskopii, měření specifických povrchů. Z nich především elektronová mikroskopie a rentgenová difrakce vyžadují jak ke špičkovému ovládání tak k interpretaci vlastní vědeckou práci. Centrum instrumentálních technik má množství spoluprací s vědeckými pracovišti v ČR i zahraničí.

Web Centra instrumentálních technik najdete na adrese http://cit.iic.cas.cz/

Součástí oddělení je Laboratoř Mössbauerovy spektroskopie.

 
 

Lidé

 
Jméno Telefon E-Mail
Bakardjieva Snejana, RNDr., Ph.D. 266173534, 266173144 snejana@iic.cas.cz
Bezdičková Jitka 266173226 vecernikj@iic.cas.cz
Jakubec Ivo, Ing., CSc. 266172197, 266173141, 266173144 jakubec@iic.cas.cz
Klementová Mariana, RNDr., PhD. 266173144, 266173141 klemari@iic.cas.cz
Kupčík Jaroslav, RNDr. 266173141, 266173144 kupcik@icpf.cas.cz
Lančok Adriana, Ing., Ph.D. 221912770 ada@iic.cas.cz
Mamoň Filip 266173141 mamon@iic.cas.cz
Mareš Jakub 266173141 mares@iic.cas.cz
Motlochová Monika, Mgr. 266173226 palkovska@iic.cas.cz
Petřina Antonín, Ing. 266173142 apetr@iic.cas.cz
Pližingrová Eva, Ing. 266173144, 266173141 kleinova@iic.cas.cz
Svora Petr, Ing., Ph.D. 266173144, 266173141 svora@iic.cas.cz
Šubrt Jan, Ing., CSc., vedoucí 266172117, 266173534, 266173144 subrt@iic.cas.cz
Volfová Lenka, Bc. 266173144, 266173534 volfova@iic.cas.cz
Vosecký Pavel, Bc. 266173144, 266173141 vosecky@iic.cas.cz
 
 

Vybavení

Podrobný popis vybavení Centra instrumentálních technik najdete na adrese http://cit.iic.cas.cz/

 
 

Vybrané publikace

  • Valechha, D., Lokhande, S., Klementova, M., Subrt, J., Rayalu, S., Labhsetwar, N., Study of nano-structured ceria for catalytic CO oxidation, Journal of Materials Chemistry 21, 3718-3725 (2011)
  • Procházka, J., Kavan, L., Zukalova, M., Frank, O., Kalbáč, M., Zukal, A., Klementová, M., Carbone, D., Graetzel, M., Novel synthesis of the TiO2(B) multilayer templated films, Chemistry of Materials 21, 1457-1464 (2009)
  • Švarcová, S., Hradil, D., Hradilová, J., Kočí, E., Bezdička, P., Micro-analytical evidence of origin and degradation of copper pigments found in Bohemian Gothic murals, Analytical and Bioanalytical Chemistry 395, 2037-2050 (2009)
  • Makarova, M.V., Jirkovský, J., Klementová, M., Jirka, I., Macounová, K., Krtil, P., The electrocatalytic behavior of Ru0.8Co0.2O2-x-the effect of particle shape and surface composition, Electrochimica Acta 53, 2656-2664 (2008)
  • Zeleňák, V., Badaničová, M., Halamová, D., Čejka, J., Zukal, A., Murafa, N., Goerigk, G., Amine-modified ordered mesoporous silica: Effect of pore size on carbon dioxide capture, Chemical Engineering Journal 144, 336-342 (2008)
  • Pinkas, J., Reichlová, V., Zbořil, R., Moravec, Z., Bezdička, P., Matějková, J., Sonochemical synthesis of amorphous nanoscopic iron(III) oxide from Fe(acac)3, Ultrasonics Sonochemistry 15, 257-264 (2008)
  • Lukáč, J., Klementová, M., Bezdička, P., Bakardjieva, S., Šubrt, J., Szatmáry, L., Bastl, Z., Jirkovský, J., Influence of Zr as TiO2 doping ion on photocatalytic degradation of 4-chlorophenol, Applied Catalysis B: Environmental 74, 83-91 (2007)
  • Hradil, D., Grygar, T., Hradilová, J., Bezdička, P. , Grunwaldová, V. , Fogaš, I., Miliani, C., Microanalytical identification of Pb-Sb-Sn yellow pigment in historical European paintings and its differentiation from lead tin and Naples yellows, Journal of Cultural Heritage 8, 377-386, 2007
  • Simova, V. , Bezdicka, P., Hradilova, J., Hradil, D., Grygar, T., X-ray powder microdiffraction for routine analysis of paintings, Powder Diffraction 20, 224-229 (2005)
  • Hradil, D., Grygar, T., Hradilová, J., Bezdička, P., Clay and iron oxide pigments in the history of painting Applied Clay Science 22, 223-236 (2003)
 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance