Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)

 
 

Vedení

Mgr. David Hradil, Ph.D.

 
 

Zaměření

Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA) je společným pracovištěm Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i. a Akademie výtvarných umění v Praze (AVU Praha) zřízeným Smlouvou o sdružení z roku 2004. Od roku 2014 je na Ústavu laboratoř ALMA samostatným vědeckým útvarem. Laboratoř se zabývá především testováním a implementací neinvazívních a nedestruktivních mikroanalytických technik a metodických postupů do oblasti materiálového výzkumu maleb. V těsné návaznosti na mezioborový výzkum techniky malby prováděný na AVU Praha pomáhají tyto postupy zhodnocovat výtvarná díla z hlediska jejich původnosti, stáří a provenience. Experimentální výzkum malířských pigmentů se pak zaměřuje nejen na vlastnosti, ale i historické způsoby přípravy a procesy jejich degradace v barevné vrstvě.

Samostatné webové stránky laboratoře jsou tady.

 
 

Lidé

 
Jméno Oddělení Telefon E-mail
Bezdička Petr, RNDr. Dr. Laboratoř ALMA 266172096, 266173112 petrb@iic.cas.cz
Hradil David, Mgr., Ph.D., vedoucí Laboratoř ALMA 266172187 hradil@iic.cas.cz
Kočí Eva, Ing., Ph.D. Laboratoř ALMA 266173115 koci@iic.cas.cz
Švarcová Silvie, Ing., Ph.D. Laboratoř ALMA 266173115, 266173124 svarcova@iic.cas.cz
 
 

Vybavení

Laboratoř je vybavena práškovou rtg. mikrodifrakcí (mikro-XRD) pro fázovou a strukturní charakterizaci pigmentů v mikroměřítku. Další metody využívá v Centru instrumentálních technik – zejména elektronovou mikroskopii a IČ spektrometrii. Na AVU Praha jsou dostupné pokročilé optické mikroskopy a neinvazívní metody – mobilní XRF a UV/Vis spektrometrie.

 
 

Nejcitovanější publikace

  • Hradil D., Grygar T., Hradilová J., Bezdička P.: Clay and iron oxide pigments in the history of painting. Applied Clay Science 22/5 (2003), 223-236.
  • Rosi F., Manuali V., Miliani C., Brunetti B.G., Sgamellotti A., Grygar T., Hradil D.: Raman scattering features of lead pyroantimonate compounds. Part I: XRD and Raman characterization of Pb2Sb2O7 doped with tin and zinc, Journal of Raman Spectroscopy 40/1 (2009), 107-111.
  • Hradil D., Grygar T., Hradilová J., Bezdička P., Grűnwaldová V., Fogaš I., Miliani C.: Microanalytical identification of Pb-Sb-Sn yellow pigment in historical European paintings and its differentiation from lead tin and Naples yellows. Journal of Cultural Heritage 8/4 (2007), 377-386.
  • Kotulanová E., Bezdička P., Hradil D., Hradilová J., Švarcová S., Grygar T.: Degradation of lead-based pigments by salt solutions. Journal of Cultural Heritage 10 (2009), 367-378.
  • Švarcová, S., Hradil, D., Hradilová, J., Kočí, E., Bezdička, P.: Micro-analytical evidence of origin and degradation of copper pigments found in Bohemian Gothic murals, Analytical and Bioanalytical Chemistry 395 (2009), 2037-2050
 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance