doc. Ing. Zbyněk Plzák, CSc.

emeritní vědecký pracovník Akademie věd ČR

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.,
250 68 Řež u Prahy

 
O mně

Odborné zaměření: chemie a analýza organometalických sloučenin, chemie a analýza boranů, kapalinová a plynová chromatografie, příprava velmi čistých látek, stopová a ultrastopová analýza, analýza hmotnostní spektrometrií a zajišťování kvality analytických výsledků.
Autor a spoluautor více než 90 původních odborných sdělení, knižních publikaci a patentů (viz
publikace).
Pedagogická činnost v oblasti zabezpečování kvality výsledků chemických analýz na VŠCHT v Praze, Univerzitě v Pardubicích a Univerzitě Karlově (současnost viz
Výuka_Univerzita_Karlova).
Překladatel odborných textů,  norem a dalších technických normalizačních dokumentů (TNI) z oblastí zabezpečování kvality analytických měření, referenčních materiálů a akreditace.
Recenzent časopisu
Analytical and Bioanalytical Chemistry - dříve  Frezenius Journal of Analytical Chemistry (1999 - dosud).
Jeden ze zakladatelů  EURACHEM-ČR, dlouholetý tajemník tohoto sdružení a delegát v evropské organizaci EURACHEM za ČR.

CV STÁHNOUT

 
Výuka Univerzita Karlova

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, sekce chemie

Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře
MC230P41, zimní semestr, 2/0, Zkouška, kredit 3

Zajištění kvality analytických výsledků
MC230P57, letní semestr, 2/0, Zkouška, kredit 3

přednášející:
RNDr. Václav Červený, Ph.D., katedra analytické chemie PřF UK, EMAIL
cerveny2(at)natur.cuni.cz
doc. Ing. Zbyněk Plzák, CSc. Ústav anorganické chemie AV ČR v. v. i., Řež, EMAIL
plzak(at)iic.cas.cz

Studijní materiály k těmto předmětům jsou od akademického roku 2009/2010 vystavovány na SIS UK po přihlášení

 Publikace

Seznam publikací a publikace na webu Eurachem-ČR

EURACHEM-ČR Seznam publikací STÁHNOUT
 

 

 

 

Kontakt

Motto: „Pracovati sluší mladým, raditi starým“  J. A. Komenský 1652


AKtuaLizace LEDEN 2020 ZP

 

Top