Detail projektu

Název Kompozitní nanomateriály na bázi grafenu s jedinečnými vlastnostmi pro environmentální aplikace
Příjemce ÚACH
Řešitel na ÚACH Ecorchard Petra
Číslo TA04020222
Poskytovatel TAČR
Doba řešení 07/2014-12/2017
Role ÚACH příjemce
Číslo oddělení 500
Název oddělení Odd. materiálové chemie
zpět
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance