Detail projektu

Název Green Decon:Graphene-Metal Oxide Nanocomposites for Enhanced Decontamination of Toxic Chemicals
Příjemce ÚACH
Řešitel na ÚACH Štengl Václav
Číslo SPS(EAP.SFPP 984599)
Poskytovatel NATO
Doba řešení 2014-2017
Role ÚACH příjemce
Číslo oddělení 500
Název oddělení Odd. materiálové chemie
zpět
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance