Vedení ÚACH a Dozorčí rada

 
 

Vedení ústavu

Pověřený řízením ústavu: Ing.Kamil Lang, CSc., DSc., email: lang@iic.cas.cz
Zástupce ředitele pro technické záležitosti: Ing. Ivo Jakubec, CSc. e-mail: jakubec@iic.cas.cz  
Zástupce ředitele pro záležitosti vědy a výchovy: Mgr.David Hradil Ph.D., e-mail: hradil@iic.cas.cz

Sekretářka ředitele: Blanka Fraňková, email: sekretar@iic.cas.cz

Dozorčí rada

Ing. Karel Aim, CSc. - předseda (Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.)
Doc. Ing. Zbyněk Plzák, CSc. - místopředseda (Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.)
Prof. Ing. Jiří Hanika, Dr.Sc. - člen (Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.)
Prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.  - člen (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.  - člen (Univerzita Pardubice)

 

 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance