Dozorčí rada ÚACH

 
 

Dozorčí rada

Ing. Karel Aim, CSc. - předseda (Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.)
Doc. Ing. Zbyněk Plzák, CSc. - místopředseda (Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.)
Prof. Ing. Jiří Hanika, Dr.Sc. - člen (Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.)
Prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.  - člen (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.  - člen (Univerzita Pardubice)

Tajemník rady:  Ing. Adriana Lančok, Ph.D.

 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance