Analytická laboratoř ÚACH

 
 

Vedení

RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc.

 
 

Zaměření

Analytická laboratoř byla do 90. let malým servisním pracovištěm, které provádělo charakerizaci produktů chemických syntéz z jiných laboratoří ústavu. Později jsme vyvinuli metodu voltametrické analýzy oxidů Fe a Mn a metodu jsme úspěšně využívali ve studiích s tématy chemických materiálů a geochemie, a to hlavně ve spolupráci s českými univerzitami. Dnes je laboratoř zaměřena na vývoj nových analytických metod pro pevné látky s orientací na chemické materiály (hlavně ve spolupráci s týmem V. Štengla, Oddělení chemie pevných látek) a na nezpevněné sedimenty (více o tématu na stránce Výzkum). Většinu činnosti laboratoře tvoří dnes vlastní vědecká práce v rámci řešených i spoluřešených projektů a vedení odborných prací univerzitních studentů.

 
 

Lidé

 
Jméno Telefon E-Mail
Faměra Martin, Mgr., Ph.D. 266173113 famera@iic.cas.cz
Hošek Michal, Mgr. 266173117 hosek@iic.cas.cz
Kotková Kristýna, Mgr. 266173502, 266173114 kotkova@iic.cas.cz
Maříková Monika, Mgr. 266173502, 266173114 monika@iic.cas.cz
Matys Grygar Tomáš, RNDr., CSc., vedoucí 266173113, 266173502 grygar@iic.cas.cz
Tůmová Štěpánka, Ing. 266173117 tumova@iic.cas.cz
Vorm Petr 266173114 vorm@iic.cas.cz
 
 

Vybavení

Chemicko-analytická laboratoř je vybavená laboratorním ED XRF spektrometrem, Ramanovým mikroskopem a AAS-AES s plamenovou atomizací.

 
 

Nejvýznamnější publikace

podtržený je hlavní autor

  • Robust assessment of moderate heavy metal contamination levels in floodplain sediments: A case study on the Jizera River, Czech Republic. T. Matys Grygar, T. Nováková, O. Bábek, J. Elznicová, N. Vadinová. Science of the Total Environment 452 (2013) 233-245
  • Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium. T. Grygar, I. Světlík, L. Lisá, L. Koptíková, A. Bajer, D.S. Wray, V. Ettler, M. Mihaljevič, T. Nováková, M. Koubová, J. Novák, Z. Máčka, M. Smetana, Catena 80 (2010) 106-121
  • Fe(III)-modified montmorillonite and bentonite: Synthesis, chemical and UV-Vis spectral characterization, As sorption, and catalysis of oxidative dehydrogenation of propane, T. Grygar, D. Hradil, P. Bezdička, B. Doušová, L. Čapek, O. Schneeweiss, Clays Clay Miner. 55 (2007) 165-176
  • Sorption of As(V) on aluminosilicates treated with Fe(II) nanoparticles, B. Doušová, T. Grygar, A. Martaus, L. Fuitová, D. Koloušek, V Machovič, J. Colloid Interface Sci. 302 (2006) 424–431
  • Mixed oxides obtained from Co and Mn containing layered double hydroxides: Preparation, characterization, and catalytic properties, F. Kovanda, T. Rojka, J. Dobešová, V. Machovič, P. Bezdička, L. Obalová, K. Jirátová, T. Grygar, J. Solid State Chem. 179 (2006) 812-823
  • Analysis of Fe species in zeolites by UV–VIS–NIR, IR spectra and voltammetry. Effect of preparation, Fe loading and zeolite type, L. Čapek, V. Kreibich, J. Dědeček, T. Grygar, B. Wichterlová, Z. Sobalík, J.A. Martens, R. Brosius, V. Tokarová, Micropor. Mesopor. Mater. 80 (2005) 279-289
  • Electrochemical analysis of natural solid organic dyes and pigments, T. Grygar, Š Kučková, D. Hradil, J Hradilová, J. Solid State Electrochem. 7 (2003) 706-713
  • Iron oxide mineralogy in late Miocene red beds from La Gloria, Spain: rock-magnetic, voltammetric and Vis spectroscopy analyses, T. Grygar, J. Dědeček, P. Kruiver, M.J. Dekkers, P. Bezdička, O. Schneeweiss, Catena, 53 (2003) 115-132
  • Electrochemical analysis of solids. A review. T. Grygar, F. Marken, U. Schröder, F. Scholz.  Collection of Czechoslovak Chemical Communications 67 (2002) 163-208
 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance